Hương Tràm tạm bị loại khỏi ghế giám khảo: 'Tôi sốc và sụp đổ tâm lý'