Hương Giang Idol đã có giấy phép đại diện Việt Nam đi thi sắc đẹp?