Hung thủ sát hại 5 người đâm các nạn nhân gần 60 nhát dao