Huế: Tắm biển gặp nước xoáy, nam sinh viên mất tích