Hot girl Trâm Anh 'thả thính' giống chị Nguyệt thảo mai, fan thích thú