Hợp nhất 3 VP cấp tỉnh: Liệu có 'vừa đá bóng, vừa thổi còi'?