Họp 'khẩn' xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng TP.HCM