Họp khẩn ứng phó với 2 áp thấp nhiệt đới đang uy hiếp Cà Mau và nhiều tỉnh phía Nam