Hộp 'chuối một ngày' với 6 cấp độ chín bán ở siêu thị Hàn Quốc gây tranh cãi

131/1,020