Họp báo tại Gia Lai 'nóng' với giáo dục, giao thông