Honda SH giảm kỷ lục, xuống mức thấp hiếm có từ trước đến nay