Honda Rebel 500 đầu tiên về Việt Nam, giá hơn 200 triệu đồng