Honda CR-V 2018 vừa sử dụng đã bị gỉ sét nghiêm trọng