Hôn nhân cận huyết, 3 chàng trai ở Hà Giang bị nữ hóa bộ phận sinh dục