“Hỗn chiến” từ mẫu thuẫn ở quán karaoke, 1 thanh niên nhập viện