Hơn 70 chiếc kim tiêm, kim khâu và đinh nhọn lần lượt trồi ra khỏi chân người phụ nữ