Hơn 600 sinh viên sư phạm dự kiến bị cảnh cáo, buộc thôi học