Hơn 60 thanh niên hỗn chiến, ném bom xăng cháy rực trên cầu