Hơn 3.300 tỷ đồng bồi thường sự cố môi trường biển đã đến tay người dân