Hơn 31 tỷ đồng sửa chữa tuyến đường cửa ngõ thị xã Gia Nghĩa