Hơn 3.000 người sẽ nhận mức lương như cô giáo mầm non 37 năm công tác lương hưu 1,3 triệu đồng