Hơn 2.000 người Trung Quốc, Đài Loan làm việc tại Hà Tĩnh