Hơn 200 người chết vì mưa lũ nghiêm trọng tại Nhật Bản

12/0,417