Hơn 20 người dương tính với ma túy trong quán karaoke "chui"