Hơn 20 năm làm vườn, lão nông Đà Lạt sở hữu 400 loại hoa hồng quý hiếm

16/1,777