Hơn 20 khách thoát chết khi xe giường nằm lật xuống cống

18/0,337