Gia Lai: Hơn 2 năm sau mới bị buộc tội, bị can sợ hãi bỏ trốn