Hơn 10 nghìn hộp sữa từ thiện sắp hết hạn phải mang đi tiêu hủy