Hôm nay 'chốt' phương án tăng lương tối thiểu vùng 2019?