Hội người mù phải bỏ 3,3 triệu để làm quảng cáo mới không bị "quấy rầy"