Học viện An ninh muốn rà soát lại thí sinh: Lạng Sơn nói gì?