Học sinh tự tử trong lớp học để lại thư tuyệt mệnh