Học sinh lớp 5 được Chủ tịch nước tặng huân chương

13/0,685