Học sinh đâm gục thầy chủ nhiệm vì... bị nhắc hình xăm?