Hoàn tất điều tra bổ sung vụ án tai biến chạy thận ở Hòa Bình