Hoãn họp công bố kết quả rà soát điểm thi bất thường tại Sơn La vào phút chót