Hoài Linh: "Dĩ nhiên Đàm Vĩnh Hưng có làm tôi phật lòng"

19/1,204