'Hóa trang' xử lý người vi phạm, CSGT có phạm luật?