Hoa sen núi tuyết 7 năm mới nở hoa: Tăng sinh lực, 100 triệu/kg