Hoa mai trưng Tết giá 600 triệu đồng/cây bán tại vỉa hè Sài Gòn