Hoa hồng đen siêu đắt đỏ chỉ còn duy nhất tại một làng trên thế giới