Hỏa hoạn thiêu rụi 6.000 m2 nhà xưởng của một doanh nghiệp may mặc