Kon Tum: Hỏa hoạn tại cánh đồng mía rộng 20 ha

13/0,680