Hóa chất lạ khiến hoa quả nhập Trung Quốc luôn tươi rói