Hòa Bình: Tình hình sạt lở đất cơ bản được kiểm soát

12/0,808