Hồ xử lý nước thải “hiện đại” ở Đắk Lắk khiến 600 hộ dân chịu ô nhiễm