Hồ Tây hôi thối, ngập rác sau khi tháo dỡ nhà hàng nổi