Hồ Ngọc Hà khoe vai trần ngực đầy, Ngọc Trinh xinh ngoan như gái quê