Hồ Ngọc Hà đã tới thăm nhà Kim Lý, họ sẽ kết hôn một ngày không xa?