HLV Park Hang-seo thông báo tình hình chấn thương của Quang Hải